Λαμπρινή Μπάτζιου

Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Agent)
Λαμπρινή Μπάτζιου

Λαμπρινή Μπάτζιου

Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Agent)

I am a 30-year old real estate agent working in the region of Peloponesse, more specifically in the city of Patras. My experience is focused on real estate sector since 2012. My mission is to serve my customers in order to find their ideal property on the right momemt. Whereas, my vision is to make people happy, through their property choice.

Τα Ακίνητα μου